Ještě v březnu letošního roku bylo možné o 100% hypotéku zažádat u 8 bank. Jednalo se o Českou spořitelnu, ČSOB, Hypoteční banku, Komerční banku, mBank, Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit bank. Hypotéku bylo možné získat s nejdelší dobou splatnosti 30 let (u mBank 40 let), přičemž minimální výše hypotéky činila 200 000 Kč až 300 000 Kč a maximální výše hypotéky se pohybovala do 20 mil. Kč. Některé banky dokonce maximální hranici neměly určenou vůbec.

Česká národní banka kritizuje snadnou dostupnost hypoték. Ve spojení s aktuálními nízkými úrokovými sazbami se pro hypotéku rozhodují i osoby, pro které splácení hypotéky bude obtížné. Ve chvíli, kdy se podmínky hypoték změní, se mohou dostat do problémů se splácením, což jim může značně znepříjemnit život. A během 30 let, na které se hypotéka obvykle uzavírá, zcela určitě dojde ke změnám úrokových sazeb. Česká národní banka chce omezením 100% hypoték zamezit zadlužování a následným exekucím.

ČNB zpřísňuje podmínky

100% hypotéky byly a stále jsou trnem v oku České národní bance, která je považuje za vysoce riskantní. Proč? Mnoho lidí si hypotéku nemůže jednoduše dovolit, protože nemá žádné vlastní úspory, aby do hypotéky vložilo alespoň 5 až 10 % z ceny nemovitosti. To však neplatí v případě 100% hypotéky, díky které si na nemovitost půjčí celou potřebnou částku. Hypotéka je tedy dostupná širšímu okruhu lidí. A to je podle České národní banky zásadní problém. U osob, kteří nemají dostatek vlastních úspor, lze očekávat, že jim splácení hypotéky v budoucnu přinese nemalé finanční problémy.

Česká národní banka se proto rozhodla pro přísnější opatření a bankám od letošního října doporučila poskytování 100% hypoték zrušit a v současné chvíli by nemělo být možné si ji sjednat. Na kolik však banky přijmou doporučení České národní banky, není ještě vůbec jisté.

Alespoň 5 % vlastních úspor, od příštího roku už 10 %

Základní podmínkou by tedy měly být vlastní úspory a to nejméně ve výši 5 % z celkové hodnoty kupované nemovitosti. Může se jednat o našetřené prostředky i peníze ze stavebního spoření či jiného podobného produktu. Podle České národní banky by hypotéky ve výši 85 až 95 % LTV neměly přesahovat 10 % z celkového objemu poskytnutých hypoték.

Další zpřísnění se plánují již na další rok. Ideálně od dubna 2016 by minimální úspory měly činit 10 % a limit poskytovaných hypotéky by se měla snížit na 90 %. Hypotéky ve výši 80 až 90 % by měly činit nejvýše 15 % z celkového objemu hypoték.

Pro názornější představu by to znamenalo následující. V případě zájmu o hypotéku ve výši 2 mil. Kč by musel zájemce o hypotéku ze svého uhradit 5 %, což by v tomto případě činilo 100 000 Kč. Od dubna by šlo o 10 %, což by byl dvojnásobek, tedy 200 000 Kč.

Budou se banky řídit doporučeními ČNB?

Česká národní banka samozřejmě nemůže vydat zákaz poskytování 100% hypoték. Může pouze vydat příslušná doporučení, o nichž se domnívá, že budou přínosem. Banky, které podléhají kontrole České národní banky, nemusí její doporučení vůbec přijmout. Předpokládá se však, že většina bank doporučení vezme v potaz a minimálně poskytování 100% hypoték omezí nebo dokonce zruší.

Ani to však neznamená, že nebude možné financovat vlastní bydlení bez nulových úspor. Banky mají řešení již připravené v záloze. Jedná se o kombinaci úvěrů. Zákazník si nejprve sjedná nezajištěný úvěr v minimální požadované výši, což je oněch 5 % (od dubna 10 %) hodnoty nemovitosti, a poté si zažádá o hypotéku ve výši 95 % (90 %) hodnoty nemovitosti.

Toto řešení se samo nabízí a banky i hypoteční poradci je svým klientům leckdy doporučí. Toto řešení není nezákonné, ale je třeba brát v úvahu všechna možná rizika. Vlastní bydlení je krásná věc, splácení hypotéky už tolik ne. Před takto závažným rozhodnutím je třeba vše důkladně promyslet a propočítat, obzvláště máte-li hlouběji do kapsy.