Odborný odhad nemusí být stejný jako kupní cena

Odhad ceny nemovitosti může být odlišný od ceny, kterou prodejce za svou nemovitost požaduje. Je to tím, že odborný posudek vychází z jiných informací, než které používá prodejce při stanovení kupní ceny. To znamená, že jedna nemovitost může mít více různých cen. Rozhodující je účel, za kterým je cena zjišťována.

„Odborníka na určení ceny vyhledávejte dle potřebného zaměření odhadního dokumentu. Tržní ocenění či Stanovisko k tržní hodnotě mohou zpracovat i odhadci-živnostníci. Jejich živnost je vázána na vzdělání, ale mohou disponovat i patřičnými akreditovanými certifikáty. Působí nezávisle nebo přímo v realitních kancelářích,“ doporučuje Lubomír Milek ze spilečnosti Century 21.

Odborný odhad neboli znalecký posudek může zpracovat pouze soudní znalec, který se specializuje na ceny a odhady nemovitostí. Soudní znalci jsou jmenovaní na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Aktualizovaný seznam soudních znalců najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jejich služby jsou profesionální a nejdražší, počítejte s tím.

Prodejní cenu si však vlastník nemovitosti určuje sám. Většinou se orientuje podle aktuálních cen za podobné nemovitosti. „Při prodeji je zajímavá především kupní cena, za kterou lze nemovitost reálně prodat. Její výše závisí pouze na dohodě prodejce s kupujícím. Ukazatelem standardní ceny je cena obvyklá neboli tržní. Její výše odpovídá částce, kterou lze žádat za podobnou nemovitost v daný okamžik v téže lokalitě,“ vysvětluje Lubomír Milek.

K určení ceny lze využít také tzv. cenový předpis. Tento způsob se využívá zpravidla při vypořádání společného jmění manželů, zjišťování ceny při darování, restituci, dělení spoluvlastnictví nebo při výpočtu daně z nabytí nemovitosti. V tomto případě budete potřebovat další dokumenty jako výpis z katastru nemovitostí, nabývací tituly, snímek katastrální mapy, projektovou dokumentaci a další.

Co znamená zadlužitelná hodnota

S tímto termínem se pravděpodobně setkáte při jednání s bankovními úředníky o hypotéce. V minulosti se používal termín "cena v tísni". Jakkoliv tento název tajuplně, ve skutečnosti se jedná o cenu obvyklou (tržní) sníženou o tzv. bezpečnostní koeficient, který činí 10 až 20 %. Banky foto snížení odůvodňují hned dvěma důvody - možný pokles ceny nemovitosti a problematický prodej zástav nesplacených úvěrů.