Sankce za předčasné splacení hypotéky nejsou ničím neobvyklým. Banky si tímto způsobem dlouhá léta vynahrazovaly ztrátu zisku na úrocích, která jim předčasným ukončením půjčky vznikla. Lidé, kteří byli schopni půjčku uhradit nejen v řádném termínu, ale dokonce dříve, byli za svou snahu spíše potrestání než motivováni. Tento přístup naštěstí změnil zákon o spotřebitelském úvěru, který vešel v platnost 1. prosince 2016. S sebou přinesl nová pravidla, která se bankám pranic nelíbí.

Nová doba, nový zákon, nová pravidla

Do konce listopadu 2016 se zákon o spotřebitelském úvěru hypoték nijak zvlášť nedotýkal. Veškeré sankce vycházely ze smluvních ujednání mezi zákazníkem a jeho bankou. Dnes už je to déle než půl roku, co si banky výši sankcí diktovat nemohou a musí se řídit zákonem.

Problematice předčasného splacení hypotéky a s ním souvisejících sankcí se věnuje § 117, zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.", v němž se píše: “Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.”

Úhradu účelně vynaložených nákladů však banka po zákazníkovi nemůže požadovat, pokud k předčasnému splacení hypotéky došlo:

Vláda se rozhodla omezit maximální možnou výši náhrady

Vláda se dále rozhodla omezit maximální výši účelně vynaložených nákladů souvisejících s předčasným splacením půjčky, aby si banka nezačala účtovat nesmyslné částky. V případě dlouhodobých spotřebitelských úvěru (nad 24 měsíců) a hypoték nesmí výše náhrady přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše hypotéky, nejvýše však 50 000 Kč.

Zákon dále píše: “Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba”.

Jakmile zákazník svému poskytovateli oznámí rozhodnutí předčasně zaplatit celou hypotéku nebo její část, je poskytovatel povinen poskytnout následující informace, a to co nejdříve: