Financování výstavby domu hypotéčním úvěrem je sice trochu specifické ale úplně běžné. Zatímco dům či byt, který si kupujte již stojí a má svoji cenu, stavba je zatím záležitost budoucnosti - banka vám tedy půjčuje peníze na něco, co zatím neexistuje. Velkou roli proto hraje projektová dokumentace a a případně i smlouva se stavební firmou. Mnoho malých staveb ale vzniká bez generálního dodavatele úplnou nebo částečnou svépomocí. I tomu banky vychází vstříc.

Co se týká dokumentů v procesu žádosti, vše je podobné, jako o běžné hypotéky na byt či dům. Banku budou zajímat hlavně příjmy a výdaje vaší domácnosti. Připravte si také projektovou dokumentaci, na jejímž základě si banka nechá vyhotovit odhad budoucí ceny vašeho domu. Připravte si také výpis z katastru nemovitostí, který doloží, že jste vlastníkem stavebního pozemku. Co všechno bude potřebovat za dokumenty záleží na bance, některé banky si výpis z katastru i doklad budoucí ceny domu vyhotoví samy, v jiných případech musíte vše opatřit vy.

Peníze většinou nedostanete najednou

Jakmile vám banka hypotéční úvěr schválí, máte vyhráno a můžete začít stavět. Na rozdíl od hypotéky na byt či hotový dům ale peníze nedostanete najednou. Banka vám bude finance posílat po částech na základě postupu stavby. Po prostavění části úvěru si banka většinou vypracuje rámcový odhad "prostavěnosti" a poté vám uvolní další část peněz.

Dobrá zpráva pro svépomocné stavebníky - faktury nejsou potřeba

Pokud využijete stavební firmu, kterou vám banka schválí, může posílat finance oproti fakturám přímo jí. Není to ale nutné. Mnoho lidí ale rodinné domy staví svépomocí s využitím drobných řemeslníků. Pro tento případ je dobré vědět, že banky již při čerpání úvěru nevyžadují dokladovat použití těchto peněz fakturami. Nemusíte si proto schovávat každou fakturu od drobných řemeslníků a je možné bez problémů stavět svépomocí. Jediné co banku zajímá, jsou zmíněné kontroly rozestavěnosti a s nimi spojený nárůst hodnoty domu.